สอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุุวิทยาศาสตร์

            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337802, 032-315301 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม