สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์

                    จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337802, 032-315301 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม