สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

  • Print

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการ ดังนี้

1. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน

2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ