สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง

               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง ตามรายการ ดังนี้

     1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อเเบบดับเบิ้ลเเค็บ จำนวน 1 คัน

     2. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 หลัง

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ