ข่าวน้ำท่วม

  • Print

                เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เเละวันที่ 1 พฤศจิการยน 2559 สพ.ญ.วรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ นายอำเภอบางเเพเเละศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์เพชบุรี ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลวังเย็น อำเภอบางเเพ จังหวัดราชบุรี 

รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ