ข่าวจับกุมโรงฆ่าเถื่อนในราชบุรี

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับทหารหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยประจำอำเภอปากท่อและอำเภอบ้านโป่ง เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดตามประราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อจำหน่ายเนื้อสัตว์ อ่านเพิ่มเติม