เเจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • Print

Update.gif - 1.07 KB ประกาศจังหวัดราชบุรี  

  เรื่อง   เเจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

           ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นั้น 

  รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ