ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละ 2

Update.gif - 1.07 KB  ประกาศจังหวัดราชบุรี  

  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เเละ 2

               ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นั้น 

  รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบ