บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการ

Update.gif - 1.07 KB    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตามรายละเอียดแนบ