ข่าวประชาสัมพันธ์

  • Print

         เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมตรวจสอบการซื้อขายข้าวในสต๊อกของรัฐ  อ่านเพิ่มเติม