ข่าวประชาสัมพันธ์

    วันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2560 สพ.ญ.วรรณี วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการสัตว์ปีก เพื่อเตือนภัยโรคสัตว์ปีกในช่วงฤดูหนาว อ่านเพิ่มเติม