ข่าวประชาสัมพันธ์

      ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2561 ตามเอกสารแนบ