ขอเชิญเที่ยวชม งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12

  • Print

                        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีขอเชิญท่านเที่ยวชม "งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12" ในวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ด่านกักสัตว์เพชรบุรี ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม