มอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง

            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โดย นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยกลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ได้ส่งมอบพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ในโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรี โดยมอบไก่พื้นเมืองให้เกษตรกร จำนวน 50 ตัว อาหารสุกร 300 กิโลกรัม และเวชภัณฑ์ ยาปฏิชีวนะ ให้กับเกษตรกร จำนวน 10 ราย อ่านเพิ่มเติม