ปศุสัตว์จังหวัดมอบอาหารไก่พื้นเมืองและเวชภัณฑ์

  • Print

               นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และนายรังสิต โชติศิริคุณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมนายศักดิ์ชัย ฐิติพงษ์พานิช ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน พร้อมมอบอาหารไก่พื้นเมือง เวชภัณฑ์ และ swab ไก่พื้นเมือง เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก อ่านเพิ่มเติม