ปศุสัตว์จังหวัดมอบอาหารเป็ดไข่และเวชภัณฑ์

  • Print

                 นางวรรณี  สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี  และนายรังสิต  โชติศิริคุณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมนายศักดิ์ชัย  ฐิติพงษ์พานิช  ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง พร้อมมอบอาหารเป็ดไข่ เวชภัณฑ์ และ swab เป็ดไข่ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก อ่านเพิ่มเติม