ประกวดแพะในงาน สับปะรดหวานบ้านคา

                 การประกวดแพะในงานสับปะรถหวานบ้านคา วันที่ 8 พฤษภาคม 2557   ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านคา  การประกวดแพะโดยใช้น้ำหนักตัดสิน  เปิดรับลงทะเบียน 08.30 น. - 11.30 น.  เริ่มชั่งน้ำหนักตัดสิน 11.30 น

                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านคา โทร. 08-1256-0653 ชมรมแพะอำเภอบ้านคา โทร. 08-5099-3123 (คุณไก่)

รายละเอีียดเพิ่มเติม