แถลงข่าวข้อเท็จจริง กรณีข่าวลือในสังคมออนไลน์

  • Print

             จังหวัดราชบุรี จัดแถลงข่าวตอบข้อเท็จจริง กรณีข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ "ไก่และสุกรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและนครปฐมป่วยตายจำนวนมาก" ด้วยโรคไข้หวัดนก โรคพุพอง ถ่ายเหลว มีอาการเหมือนเป็นเอดส์ และขนร่วง โดยมีการแชร์ข้อมูลเรื่องนี้และส่งต่อเป็นจำนวนมากในโซเซียลเน็ตเวิร์คนั้น พบว่า ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ซึ่งข่าวที่เผยแพร่ออกไป สร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนทั่วไป โดยยืนยันว่าฟาร์มสุกรในจังหวัดราชบุรีไม่พบการเกิดโรคระบาด อ่านเพิ่มเิติม