งานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี

          ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและการเลือกซื้อเนื้อสัตว์ปลอดภัยแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 600 คน ในงานมหกรรมวัันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดราชบุรี ณ อาคารยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่มเติม