ปศุสัุตว์จังหวัดราชบุรีจัดฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่

          ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง "หลักธรรมในการทำงาน" สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 80 คน ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน จังหวัดเพชรบุรี และทัศนศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ (ชั่งหัวมัน) จังหวัดเพชรบุรี อ่านเพิ่มเติม