โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ

             สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในราคาตัวละ 27,000 บาท หรือร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา โดยบริจาคได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในวันและเวลาราชการ หรือโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารกรงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชื่อบัญชี ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพฯ 5 รอบ จังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 737-0-07135-9 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2558

         ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-315301 และ 032-337802 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ใบแสดงความจำนงร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือ