กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2558

                   เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (น.สพ.สรวิศ ธานีโต) รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) รักษาการ แทน ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (ส.พญ.สุชาดา สุสุทธิ) และผู้บริหารตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี ตลาดศรีเมือง (นางวีณา  ศรีสรรพางค์) ร่วมกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2558 ณ อาคารค้าปลีก ตลาดผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมมอบป้ายประกาศเกียรติคุณให้แก่ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์การรับรองเขียงสะอาดจำนวน 15 ร้าน อ่านเพิ่มเติม