รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

              ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ อ่านเพิ่มเติม