ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2

                ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และ 2 กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบข้อบังคับในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตามเอกสารแนบ

                รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

                   1. นายอเณฌา           นังตะลุง

                   2. น.ส.ปิยวรรณ          โคกสุนันท์

                   3. นันทวัน                  อาจองค์

                   ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะมารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. และจะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่มเติม