ทิศทางการควบคุมโรคอหิวาต์สุกรและโรคปากและเท้าเปื่อย

  • Print

             เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นางวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ได้เปิดงาน รายการ ปศุสัตว์สนทนาสัญจร เรื่อง ทิศทางการควบคุมโรคอหิวาต์สุกรและโรคปากและเท้าเปื่อย โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด  โรงพยาบาลปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ณ โรงแรม โกลเด้น ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อ่านเพิ่มเติม