ข่าวประชาสัมพันธ์

                     เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2559  นางวรรณี  สันตมนัส                  ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการมอบป้ายรับรองมาตรฐานฟาร์มเเก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเเพะเนื้อเเละเเพะนม  รวมจำนวน  16  ฟาร์ม (เเบ่งเป็น อำเภอปากท่อจำนวน 2 ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 8 ฟาร์ม อำเภอบ้านคา จำนวน 4 ฟาร์ม เเละอำเภอบ้านโป่ง จำนวน 2 ฟาร์ม ) ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ การเลี้ยงเเพะ-เเกะ อย่างยั่งยืน 

 ตามรายละเอียดที่แนบ