วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นางวรรณี วัฒนพงษ์ชาติ เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 76 ปี ณ บริเวณศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี ตามเอกสารแนบ