เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ธารทิพย์ บางแก้ว ร่วมดำเนินรายการวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ที่เกิดขึ้นขณะนี้ในจังหวัดราชบุรี รวมทั้งโรคสัตว์เลี้ยงต่างๆ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกัน ดูแลสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รับมอบหญ้าแห้งจากศูนย์อาหารสัตว์เพชรบุรี จำนวน 200 ฟ่อนn 110164 3

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมเมืองราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ตรวจสอบข้อมร้องเรียนฟาร์มไก่

n 060164 2

 

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าn 110164 1

Subcategories

Page 1 of 5