ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

ที่อยู่หน่วยงาน 39/4  ถนนอำเภอ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

โทรศัพท์  032-337802  โทรสาร 032-315301

E-mail  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.