วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ นายพีรวิชญ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์อำเภอบางแพ นางสาวปริฉัตร เหลืองมิ้น นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ ได้มอบหญ้าแห้งและเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน วิตามิน ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบฝนตกหนักเมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 9,10 ต.วังเย็น อ.บางแพ จำนวน หญ้าแห้ง 370 ฟ่อน เวชภัณฑ์ 60 ชุด เกษตรกรที่ได้รับจำนวน 60 ราย รายละเอียดแนบ9582