วันที่ 21 มีนาคม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพ บริการเจาะเลือดโค ตามรายละเอียดแนบ

59696