เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์ และสิ่งของพระราชทานในนามคุณฟูฟู สุนักขทรงเลี้ยง ได้แก่ อาหารสุนัข จำนวน 50 กระสอบ ข้าวสาร จำนวน 4 กระสอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตา ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามรายละเอียดแนบ