๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางสาวสุชาดา สุสุทธิ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายอาคม วันเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นางสุทธิวรรณ สังข์วิลัย ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ร่วมต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

S 64839707485759485757485760

 S 64823304