วันที่ 1 มิถุนายน 2563 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันดื่มนม เพื่อสนับสนุนการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี 315535315536315537