วันที่่ 21 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางสุทธิวรรณ สังข์วิลัย ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม"โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ " ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัญจร ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ" ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี109119759 1663090563850284 3919311709280886747 o109152882 1663091173850223 3815128810392739700 o110211942 1663090847183589 3371614657295800073 o