วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับนางวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารตลาดศรีเมือง จัดการอบรมผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด จำนวน 25 คน เพื่อผลักดันเข้าสู่โครงการปศุสัตว์ OK ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตลาดศรีเมือง โดยมี สพ.ญ.สุชาดา สุสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และตอบข้อซักถามของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายเอียด