วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีและ ปศอ.เมืองราชบุรีร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการของสำนักนายกตรวจราชการแบบบูรณาการ ที่ฟาร์มหมูหลุมดอนแร่ ตามแผนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลการเกษตรสร้างมูลค่า

12

3567