22-09-63 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และ น.สพ.สุวัฒน์ มลิจารย์ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจังหวัดราชบุรี