วันที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแพร่วมกับด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ได้ออกบริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ห้องประชุมกำนันตลาดสดบางแพ สถานีตำรวจภูธรบางแพ สถานีตำรวจภูธรโพหัก และด่านตรวจคัดกรองตำบลโพหัก