วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มอบป้ายรับรองโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ในผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ ตลาดศรีเมือง

n 0802641