สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2563) ตามรายละเอียดแนบ