ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ประกาศ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) ตามเอกสารแนบ