ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) ตามรายละเอียดแนบ