ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (22 พฤษภาคม 2563) เอกสารแนบ