วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมเมืองราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ตรวจสอบข้อมร้องเรียนฟาร์มไก่

n 060164 2