วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รับมอบหญ้าแห้งจากศูนย์อาหารสัตว์เพชรบุรี จำนวน 200 ฟ่อนn 110164 3