วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง รับมอบหญ้าแห้งจากศูนย์อาหารสัตว์เพชรบุรี จำนวน 200 ฟ่อนn 110164 3

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าn 110164 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เปิดงานฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์n 230264 2n 230264 3

วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และสำนักงานปสุสัตว์อำเภอเมืองราชบุรี ศูนย์ดำรงธรรมเมืองราชบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า ตรวจสอบข้อมร้องเรียนฟาร์มไก่

n 060164 2

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มอบป้ายรับรองโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ในผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ ตลาดศรีเมือง

n 0802641

หมวดหมู่รอง