วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับนางวีณา ศรีสรรพางค์ ผู้บริหารตลาดศรีเมือง จัดการอบรมผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์และไข่สด จำนวน 25 คน เพื่อผลักดันเข้าสู่โครงการปศุสัตว์ OK ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตลาดศรีเมือง โดยมี สพ.ญ.สุชาดา สุสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย และตอบข้อซักถามของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตามรายเอียด

วันที่่ 21 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงธนิดา หรินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางสุทธิวรรณ สังข์วิลัย ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง นำสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม"โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ " ภายใต้โครงการสื่อมวลชนสัญจร ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ" ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี109119759 1663090563850284 3919311709280886747 o109152882 1663091173850223 3815128810392739700 o110211942 1663090847183589 3371614657295800073 o

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันดื่มนม เพื่อสนับสนุนการบริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี 315535315536315537

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 น.สพ.บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และข้าราชการ พนักงานราชการ นำไข่ไก่สดจากฟาร์มพากเพียร จำนวน 1,200 ฟอง เข้าร่วมโครงการตู้ปันสุข ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

82927367 3154608041227751 8340949462335619072 o101242264 3154606667894555 4778158087531921408 o101379866 3154607284561160 6785864765072736256 o102812515 3154608627894359 241206965366161408 o

 ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายสัตวแพทย์บุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางสาวสุชาดา สุสุทธิ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายอาคม วันเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นางสุทธิวรรณ สังข์วิลัย ปศุสัตว์อำเภอสวนผึ้ง ร่วมต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค ๑ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ ณ ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

S 64839707485759485757485760

 S 64823304

 

 

หมวดหมู่รอง